top of page

Investice do vína s profesionály

Investujte kapku do vína

Investice do vína je obvykle spojena s láskou k vínu. Je však nutné k ní přistupovat jako k jakémukoli jinému investičnímu aktivu.

 

Pokud potřebuji víno na konzumaci, není nutné se zabývat tím, zda půjde v budoucnu prodat a ani jak se bude cena vyvíjet.

Zároveň se nemusím věnovat finančním záležitostem spojeným s DPH. Mohu si tedy víno koupit domů a umístit ho do vinotéky, ti šťastnější do vinného sklepa. 

Mám-li v úmyslu seriózně investovat do vína, pak je přístup v mnohém odlišný.

Jak k investici do vína přistupovat Vám u nás v Cult wines velice rádi poradíme.

proč

Proč investovat do vína s Cult Wines

 

Výnos 14% ročně

Skutečně se odborníkům v naší společnosti daří držet od roku 2009 průměrný výnos 14,05%. Nejen díky tomu jsme získali řadu ocenění a to včetně královského vyznamenání Queen's Award for enterprise.

Od tohoto výnosu je nutné odečíst poplatky naší společnosti celkově ve výši 15%. Nemáme žádné skryté poplatky a toto je jediná částka, kterou nad rámec ceny vína zaplatíte. 

Čistý výnos od roku 2009 je tedy 111%, což je průměrně 12,3% ročně.​

 

 

 

 

 

 

 

 

The Cult Wines Fine Wine Index zahrnuje  veškerá vína všech našich klientů, která jsme  za dané období pro naše klienty nakoupili a drželi.

 

* Data k 30.6.2018

Na grafu níže je znázorněn vývoj ukazatele vinné burzy LVXINV, Burgundských 150ti vín (BUR150 , zlata a akciových trhů. Je zde jasně patrný náskok ve výnosu vinných indexů před tradičními investičními instrumenty.

 

Bezpečná investice

Ze střednědobého a dlouhodobého pohledu je investice do vína skutečně jednou z nejbezpečnějších investičních aktiv. V době recese se k vínu uchylují investoři jako k jistému alternativnímu aktivu. V době prosperity roste výnos z investice do vína s rostoucími investovanými prostředky a tedy celkovým objemem trhu. Tento činí celosvětově 150 mld. Kč. 

Obecně radíme investovat alespoň na tři roky. Tato doba obvykle dostatečně rozmělní případný neúspěšný rok a zároveň se sníží náklady spojené s investicí a prodejem vína.

Osvobození od daně z příjmu

Jedním z důvodů proč investoři uvažují o investici do vín je nulová daň spojená s příjmem z jeho prodeje.

Podle českých daňových zákonů se jedná o hmotnou movitou věc. Dle zákona o daních par. 4 odst. 1C je příjem osvobozen. Nesmí se jednat o společnost, ale o fyzickou osobu a nesmí jít o podnikání. Pokud příjem z prodeje přesáhne 5 mil. Kč, pak je to nutné nahlásit správci daně spolu s daňovým přiznáním, ale nedaní se. Uvede se výše, popis okolnosti a kdy k prodeji došlo.

 

Pohled Velké Británie potvrzuje senior manager  Kay Aylott z Reeves & Co LLP. Dle Kay spadá víno do takzvaných wasted assets, tedy aktiv s životností do 50ti let. Nicméně tato hranice neurčuje, že víno nemůže být otevřené po 60ti letech. Retrospektivně se zdanění na prodej vína nevztahuje.

 

Brzda v případě recese

Jak ukázal rok 2008 investice do vína lehce ztratily, ale zdaleka nenásledovaly trend ostatních finančních instrumentů. Korelace mezi vinným indexem LIV 1000 a hlavním ukazatelem vývoje akciových trhů MSCI world dosáhla v době recese nulových hodnot.

Naproti tomu v době prosperity je tato korelace, jak vyplývá z grafu výrazně vyšší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro investory je důležité vědět, že korelace v podstatě znamená sílu vztahu mezi dvěma trhy. Tedy pokud bude korelace mezi LIV1000 a MSCI world rovna 1, pak se budou vyvíjet naprosto shodně.

Cult wines top investor

Pro české investory není většinou naše společnost Cult wines Ltd. zatím příliš známá. Na trhu investic do vína však rozvířila před deseti lety vody velkou silou a ihned začala sklízet jedno ocenění za druhým.

Samotná ocenění však nejsou tak podstatná jako práce, která za Cult wines stojí. Schopnost analyzovat vztahy, které nikdo jiný neanalyzuje a hledat v nich správné investiční příležitosti to je Cult wines.

2tis. klientů

3 mld. CZK  vín ve správě

 

Nízká volatilita cen vín

Volatilita cen vín, nebo-li pohyby cen vín, je v porovnání s ostatními investčními aktivy velice nízká. Zejména v případě držení vín v dlouhodobějším horizontu je směrodatná odchylka tedy ukazatel volatility cen velice nízká (3,86% dle Liv-ex). Tento fakt je spojen zejména s raritností starších vín a vysoké poptávce.

Rarita vín rostoucí v čase

Jednou z hlavních vlastností vín je jejich postupné ubývání na trhu a s tím spojená rarita. Z dlouhodobého pohledu tedy vždy dochází k převisu poptávky nad nabídkou a tento stav nutně vede ke zvýšení ceny vína. Je velice důležité investovat do vín, kde k tomu vývoji dojde a od správného výběru jsme zde my s našim týmem znalců vína a analytiků.

Reálné aktivum

Ve chvíli podepsání kupní smlouvy na Vás přechází vlastnický titul k vínu. Jste tedy vlastníkem a můžete kdykoli své poklady navštívit. Všechna vína jsou skladována v těch nejlepších skladech na světě tedy London City Bond. Tyto sklady jsou nejen certifikované, ale zároveň je provozuje společnost Liv-ex, tedy hlavní světová burza vín.

Kromě možnosti navštívit

skladovací prostory máte

také možnost si vína odvést

po zaplacení DPH domů.

To platí zejména pro situace,

kdy kupujete část vín na

investici a část na archivaci

či konzumaci doma.

​Nestotožňujeme se

s rozšířeným názorem, že

pokud se investice

nevyvíjí podle představ, pak

Vám vždy zbyde alespoň víno

a to můžete vždy vypít. Domnívám se, že po prodělání spojeném se špatnou investicí by dané víno příliš nechutnalo.

​U nás v Cult wines děláme tedy vše pro to, abychom se tomuto scénáři vyhnuli a zatím se nám to velice úspěšně daří.

CW vs LIVEX.png
vývoj.png
1422789860_Kay Aylott__2.jpg
2008.png
cult wine owners.jpg
IMG_3687.jpg
vynos
bezpecna investice
dane
recese
cult wines
volatilita
rarita
realne

Jak investovat do vína

 

Dobrá zpráva je, že investice do vína je u nás velice jednoduchá.

Pokusím se ji shrnout v pár krocích:

 

1) Promluvíme si osobně o vaší představě o investici; zejména mě bude zajímat požadovaný horizont investice, váš postoj k riziku, očekávaný výnos a případně vaše preference jednotlivých oblastí

2) Pokud budete chtít mohu být prostředníkem já, nebo přímo přidělený portfolio manažer v Londýně.

3) S mými kolegy v Londýně připravíme podle vašich parametrů ideální portfolio, ke kterému zaujmete nějaké stanovisko. 

4) Pokud se na portfoliu shodneme, tak si otevřete účet na našem webu www.wineinvestment.com a můžeme spustit právní dokončení transakce zakončené nákupem vín a jejich převodem na váš účet u nás.

5) Fyzicky budou láhve skladovány v London City Bond v části patřící pod správu Liv-exu. Vína jsou pojištěna a to na současnou hodnotu (nikoli kupní). 

6) Od této chvíle jsou vína vaše a to díky vlastnickému listu, který obdržíte.

7) Pomocí našeho online systému budete mít přístup k živému ohodnocení vašeho portfolia - toto si můžete vyzkoušet zde:


 

 

 

 

Username: info@cultwinesltd.com

Heslo: cultwines

OTAZKY

OTÁZKY &  ODPOVĚDI

1) Proč byste měli investovat do vína?

 

S historickým výnosem mezi 10 - 20% je vlastnictví fine wines velice zajímavým investičním aktivem. Trh fine wines je trhem spotřebním s absolutně neelastickou křivkou nabídky. V čase je víno konzumováno a láhve, které jsou na trhu k dispozici se stávají rarinějšími a tím pádem dražšími. Tento trh dokazuje, že jeho výnosy očištěné o riziko jsou nadstandardní, navíc mají tato vína velmi nízkou korelaci k ostatním finančním aktivům. Přestože investice do fine wines není nový fenomen to co se změnilo jsou technologie. Tyto technologie umožňují velmi zprůhlednit celý trh a to s ohledem na ceny, které jsou v každém okamžiku k dispozici a také na snížení rizika napodobenin pomocí různých čipů. Díky technologiím je také výrazně nižší problém s likviditou a víno je možné prodat v řádu dnů.  Chuť luxusu také přilákala do tohoto investičního rybníčku nejednoho investora. Dalším důvodem pro investice a motorem růstu ceny je stále bohatší region Střední a Východní Asie. Nejenže tento region tlačí na růst cen, ale také výrazně snižuje likviditu.

 

 

2)  Musím dobře rozumět vínu?

 

Ve skutečnosti nepotřebujete žádné extra znalosti - nechte to na nás. Cult Wines pracuje z různými druhy investorů od toho, kdo chce pouze diverzifikovat své portfolio po nadšence do vína, kteří mají zkušenosti a znalosti na úrovni odborníků.

 

3)  Jak mám investovat do vína?

 

Investor má několik možností jak do vína investovat

 

Vybrat si vína, koupit vína přes obchodníka (zaplatit provizi) a domluvit si skladování v bondovém skladu. Víno musí pojistit.

Investor může investovat do vinného investičního fondu. 

Investice může proběhnout s profesionály jako jsme například my v Cult Wines - postarají se o investici od začátku do konce a požadují za to poplatek (naše poplatky blíže v bodě 25).

 

4)  Co vlastně kupuji, když investuji s Cult Wines?

 

Fyzicky kupujete vinný box s 3, 6 nebo 12 lahvemi. Neexistuje celosvětový standard pro balení vína a liší se vinařství od vinařství. Snad jen v Bordeaux jsou boxy velmi podobné. 

JAK INVESTOVAT

5)  Kdo je vlastníkem vína?

 

Klient. Veškerá vína jsou vedena na klientském účtu v bondových skladech viz bod 6. Klientský účet obsahuje jméno a vlastnický list. Data získáváme z burzy a ze skladu, což nám umožňuje zalistovat vína pod klientův účet na jeho listu na webu. Tento web přináší nejnovější ocenění klientova portfolia  spoustu dalších informací.

 

Vyzkoušejte si jak tato naše databáze funguje na fiktivním účtu:

 

http://www.wineinvestment.com/Security/login

Username:                      info@cultwinesltd.com

Password:                        cultwines

 

 

6)  Kde jsou má vína skladována?

 

Všechna vína našich klientů jsou skladována ve VINE storage v London City Bond, což sklad s nejmodernějším a nejinteligentnějším systémem skladování vína. Jedná se o sklad se stabilní teplotou a je veden jako daňový sklad.  Sklad je plně vybaven CCTV kamerami a pravidelným fotografováním pro kontrolu podmínek uvnitř prostoru. Klient obdrží ke každému vínu SIB passport, který potvrzuje, že víno má 100% prověřený původ a bylo skladováno ve správných podmínkách.

Cult Wines akceptuje pouze dodávky přímo z chateau a nebo vína s SIB passportem.

 

http://www.liv-ex.com/staticPageContent.do?pageKey=About_Vine

 

 

7)  Mohu navštívit své víno? 

 

Návštěvy je nutné hlásit dopředu na telefonu +44 20 7062 8789 (Vine sklad). My z Cult Wines vás rádi doprovodíme.

 

8)  Jak jsou má vína pojištěná?

 

Náklady spojené s pojištěním vašich vín jsou již zahrnuty do poplatku společnosti Cult Wines. Jedná se o to nejlepší pojištění na trhu, které bere v potaz skutečnou cenu vína v den pojistné události na základě Liv-ex. Pojištění se vztahuje na veškeré možnosti se skladováním spojené (krádež, ztráta, zničeni, atd.) - nevztahuje se pouze na vyšší moc a válku. Detaily o pojištění můžeme zaslat obratem na požádání.

 

 

9)  Mohu si vzít svou láhev a vypít si ji?

 

Ano. Klient vlastní každou láhev a může se kdykoli rozhodnout, že by si ji rád vypil. Pak požádá o doručení. Je však nutné uhradit spotřební daň a DPH. Cult Wines nabízí velké množství vína na konzumaci a tak obvykle není nutné sahat do svého portfolia.

 

10)  Jakou má Cult Wines historii?

 

Cult Wines bylo založeno 22.8.2007.

ICO 06350591.

11)  Kdo vlastní Cult Wines a kdo je zástupcem pro Českou Republiku?

 

Cult Wines soukromá společnost vlastněná jejím presidentem Philipem Gearingem a CEO Tomem Gearingem. V České Republice zastupuje společnost Jiří Tillman.

12)  Jaký byl vývoj Cult Wines?

 

Společnost Cult Wines byla založna v roce 2007. Za posledních 11 let se ze start-upu stal hlavní hráč na trhu investování do vína. Své

služby spojené s investicemi do vína a správou vín nabízí mezinárodní klientele. V současnosti obsluhuje klienty ze zhruba 70 zemí

světa.

Cult Wines klade důraz na individuální pístup ke klientovi. Každému z nich vytváří portfolio šité na míru s ohledem na požadavky

spojené s rizikovým profilem investora, požadovaným výnosem a horizontem investice.

 

13)  Kolik má Cult Wines klientů?

 

Cult Wines má v současné době okolo 2000 klientů s aktivy ve správě v celkové hodnotě cca £70 milionů.

 

Velká Británie - £40 milionů - 57.14%

Asie - £14 milionů - 20.00%

Kontinentální Evropa - £9 milionů - 12.86%

Spojené státy - £4 milionů - 5.71%

Blízký východ / Afrika - £2 miliony - 2.86%

Ostatní - £1 milion - 1.43%

14)  Kde sídlí Cult Wines?

 

UK Office: The Clockwork Building, 45 Beavor Lane, London W6 9AR

Hong Kong Office: 1001B-2, Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, Hong Kong

Shanghai Office: 309 Han Kou Road, Unit 412, Shanghai

 

 

15)  Co se s mou investicí stane pokud Cult Wines přestane obchodovat?

 

Klienti vlastní svá vína. Tato vína jsou umístěna ve skladu Vine. Pokud Cult Wines přestane obchodovat ztratí investor možnost využívat služby, za které zaplatil poplatek a bude muset najít jiného obchodníka, který na sebe vezme správu nebo prodej daného portfolia.

 

16)  Je nějak omezeno kdo může investovat s Cult Wines?

 

Kdokoli nad 18 let může investovat s Cult Wines.

17)  Existuje nějaká minimální částka pro investici?

 

Minimální investice je £10,000 (ca 300.000 Kč). Nicméně doporučujeme £25,0000 - £50,000 (750.000 - 1.500.000 Kč) jako ideální pro nového investora pro správnou regionální diverzifikaci portfolia. Investoři mohou dále nakupovat bez limitované minimální částky.

18)  Jaká je optimální doba investice?

 

Je celkem běžné, že investoři investují své prostředky pouze krátkodobě. My doporučujeme minimálně 5-letou investici.

19)  Jak Cult Wines ohodnocuje vína ve správě?

 

Cult Wines vína neohodnocuje. Cult Wines používá 2x denně nahrání cen do svého systému z Liv-exu. (viz bod 29).

 

20)  Získává Cult Wines i vína s americkým nebo taiwainským labelem?

 

Ne. Vína s americkým nebo taiwanským labelem je dnes velice těžké prodat. V této době je trh na převoz vína velice citlivý a pokud víno cestuje víc než je nutné, pak jsou tato vína neprodejná nebo prodejná s velkou slevou. Tudíž pokud se zjistí, že vína překročila dvakrát Atlantik, nebo byla na Blízkém Východě či v Asii, pak jsou vyřazena.

 

21)  Proč Cult Wines nakupuje pouze celé neotevřené boxy s víny? 

 

Nejlepší cesta jak předejít podvodům je obchodovat pouze neotevřené originální boxy.

22)  Jak získají investoři reporty a analýzy?

 

Klienti mají plný přístup do našeho sofistikovaného online portfolio management systému (viz bod 5). Zde mohou klienti vidět své portfolio i s aktuálními cenami, jejich popisy a mnoho dalšího. Reporty a analýzy je možné stáhnout také na tomto místě. Váš portfolio manažer s vámi bude také v kontaktu a bude vám zasílat reporty obvykle na kvartální bázi.

23)  Proč si vybrat mezi obchodníky zrovna Cult Wines? 

 

Cult Wines jsou globální market leader obsluhující klienty v 68 zemích světa. Náš tým přistupuje k vínu z obou stran - jak ze strany expertýzy samotných fine wines tak ze strany finančních trhů. Jinak řečeno máme 40 let zkušeností z trhu fines wines a 40 let zkušeností z investičního bankovnictví. Cult Wines je komplexní konzultant  na trhu investic do vína, který má velmi dobře zpracovný investiční proces poskytující kompletní služby při správě vašeho vinného portfolia. Jsme absolutně odlišní od staršího modelu obchodování s vínem - přistupujeme k výběru s těmi nejdokanlejšími nástroji na trhu a nejpropracovanějšími analýzami. Cult Wines je schopen vybrat ta nejlepší vína pro vaše portfolio v závislosti na požadované úrovni rizika, výnosu a časovém rámci investice. Tento přístup pracující s každým klientem odlišně na trhu nemá konkurenci. 

24)  Jak prodat víno? Jaká je exit strategy pro realizaci zisku?

 

Klient může prodat své víno kdykoli to uzná za vhodné. Fines wines jsou vína, po kterých je ve většině případů poptávka vždy. Zde jsou naše hlavní prodejní kanály:

a) Náš tým obchodníků a velkoobchodní business: Tento tým operuje přímo na globálním trhu s vínem. Spolupracujeme s více než 300 vinnými společnostmi; klíčoví jsou importéři do Severní Ameriky, Kontinentální Evropy a Dálného Východu.

b) Privátní sběratelé a spotřebitelé. Máme síť nadšenců do vína, kteří mají přístup do našich online databází. Zde nabízíme víno na denní bázi v objemu cca £2 mil +.

c) Aukce.

d) Liv-ex.

 

 

25)  Co to celé tedy stojí a co za poplatek dostanu?

Poplatek je:

a) 15% nebo

b) 5% plus 2% každý rok a 2% z prodaných vín

Poplatek obsahuje vše následující: 

PŘÍSTUP KE SKLADOVÝM ZÁSOBÁM

DOPORUČENÍ NÁKUPU

INVESTIČNÍ NÁVRH

ONLINE ÚČET A OHODNOCENÍ

NASTAVENÍ SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ

VLASTNÍ PORTFOLIO MANAGER

NÁKUPNÍ A PRODEJNÍ KONZULTACE

DODÁNÍ A MANIPULACE S VÍNEM

REPORTY O PODMÍNKÁCH SKLADOVÁNÍ

REINVESTICE

FOTO VÍNA

Po uplynutí 5 let je vždy nutné hradit poplatek za uskladnění boxu ve výši 16 GBP za box a rok.

26)  Investiční riziko

Víno je investiční aktivum a jako takové se jeho cena může pohybovat nahoru, ale i dolů.

27)  Mohou investoři přijít o celou investici?

 

To je velice nepravděpodobné. Od roku 1988 dosahoval CAGR průměrně na desetiletém držení vína hodnoty 12,9% ročně (nejméně 5,4% a nejvíce 18,4%). Kapitálové riziko je tedy poměrně nízké.

28)  Je trh vína regulován?

 

Trh vína není regulován. Našly se případy kdy podvodní obchodníci prodávali  špatná vína nebo dobrá vína za neadekvátní ceny. To je důvod proč obchodovat s Cult Wines.

29)  Co je to Liv-ex?

 

Liv-ex je Londýnská mezinárodní vinná burza. Jedná se o globální, anonymní bid-offer spread platformu, kde operuje 400 největších obchodníků vinného světa. Liv-ex vnáší světlo do ocenění vín a dělá trh vína transparentní, efektivní a bezpečný. Data z Liv-exu jsou brána jako benchmark pro obchodování s vínem. Je zde £45m+ nabídek a poptávek každý den týkající se okolo 5,000 + různých vín. Cult Wines používá Liv-ex pro ohodnocení vín ve správě.

30)  Do jakých regionů můžete investovat?

 

Na světě je mnoho regionů do jejichž vín  by se dalo investovat. Nicméně hlavní regiony jsou Bordeaux a Burgundsko. Cult Wines dále obchoduje regiony Itálie, Champagne, Rhona, Španělsko, USA, Austrálie, Loira, Porto a Chile.

31)  Která vína vydělávají obvykle nejvíc?

 

Klíčový bod každého portfolia je jeho diverzifikace. Vína by měla mít potenciál ke krátko, středně a dlouhodobému růstu. Zároveň by portfolio mělo minimalizovat riziko pomocí rozložení do různých regionů, vinařství a ročníků. Portfolio má pak obvykle takovouto strukturu.

 

CW aktiva dle regionu

Bordeaux 63%

Burgundsko 18%

U.S.A 10%

Itálie 5%

Champagne 1%

Rhona 1%

Španělsko 1%

Ostatní (Chile, Austrálie atd.) 1%

32)  Proč je nutné kupovat vína uskladněná v bondovém skladu?

 

Nákup a prodej vína takzvaně ‘under bond’ s sebou pro investora nese několik výhod kromě dokonalých skladovacích podmínek a monitoringu boxů. Vína, která jsou skladována under bond nepodléhají platbě cla a DPH.

33)  Jsou zisky z prodeje zdanitelné?

 

HMRC uvažuje o fine wine jako o wasted asset. Sem spadají hmotná aktiva se spotřebou do 50ti let. Pokud víno splňuje tyto parametry, pak se daň neplatí.

Podle českých daňových zákonů se jedná o hmotnou movitou věc. Dle zákona o daních par. 4 odst. 1C je příjem osvobozen. Nesmí se jednat o společnost, ale o fyzickou osobu a nesmí jít o podnikání. Pokud příjem z prodeje přesáhne 5 mil. Kč, pak je to nutné nahlásit správci daně spolu s daňovým přiznáním, ale nedaní se. Uvede se výše, popis okolnosti a kdy k prodeji došlo.

34)  Musí investoři splňovat FATCA (daňový zákon US)?

 

Cult Wines jsou registrováni jako NFFE (nefinanční zahraniční entita) tudíž jakákoli aktiva držená ve správě Cult Wines jsou mimo FATCA reportovací požadavky.

35)  V jaké měně jsou vína denominována?

 

Veškerá portfolia jsou nakupována a ohodnocována v britských librách. Mezinárodní investoři jsou tedy vystaveni měnovému riziku.

 

36)  Jak likvidní je trh vína?

 

Zaměstnáváme obchodníky a velkoobchodní tým, který je obvykle úspěšný s prodejem celého portfolia během 4 - 8 týdnů za tržní hodnotu. Tato doba se může protáhnout v případě většího portfolia nebo unikátních vín v daném portfoliu.

37)  Jak jsou vína hodnocena / jaký mají rating?

 

Vína jsou ratována několika významnými kritiky, jejichž názor je extrémně ceněn investory a sběrateli vína.

 

38)  Kdo jsou tito influenceři?

 

Náhodně seřazeni:

 

Robert Parker Junior                       

Allen Meadows                                

Neal Martin                                       

Antonio Galloni                                

James Suckling                                

Jancis Robinson                               

Stephen Tanzer  

bottom of page